Privatekonomi

13.01.2021

Har du koll på privatekonomin? Vet du vad som menas med att hushålla? Lär dig mer om hur du får pengarna att räcka hela månaden ut.

Begreppet privatekonomi

Privatekonomi sätts ofta i samband med lön, räkningar och olika typer av omkostnader. I värsta fall kan det även förknippas med oro, gräl och ångest.

Det är först när du har en tydlig bild av hur det förhåller sig mellan inkomster och utgifter (alltså vad som kommer in och vad som går ut) som du kan få ordning på din privatekonomi.


Tänk långsiktigt

Att göra medvetna val förenklar vardagen och påverkar faktiskt både miljö och klimat. Några anledningar till att intresset för privatekonomi har ökat.

Vad innebär det rent konkret att tänka och handla hållbart och långsiktigt?

Det handlar dels om att läsa på, men också om att hitta företag som erbjuder fördelaktiga investeringar som grundar sig på sunda värderingar.


Enkel hushållsbudget

Att göra en budget behöver inte vara krångligt, det viktiga är att avsätta tid för att verkligen få det gjort.

- Lättast är att börja med poster som känns roliga (nöje, sport, shopping).
 
- Fortsätt med en post om dagen tills alla poster finns med i budgetmallen.

Tre viktiga poster 


- Kommande utgifter

Genom att beräkna kommande utgifter blir det lättare att planera framåt, inte minst för att tydliggöra eventuella begränsningar. 

- Återkommande utgifter

Det finns utgifter som återkommer varje månad, medan andra återkommer kvartals, - halvårs-eller helårsvis.

- Enstaka utgifter

Utgifter som inte är återkommande, kan du skriva upp dem i en spalt som du kan döpa till "Enstaka utgifter" eller "Icke återkommande utgifter". 

Exempel på enstaka utgifter kan vara tandläkarbesök, byte av däck, inköp av nya vitvaror el. liknande.