Klimatsmarta val

08.02.2021

Vad innebär det att göra "klimatsmarta val" och hur bygger man egentligen upp ett klimatsmart samhälle? 

Arbetet med att minska jordens koldioxidutsläpp tar tid, vilket det måste få lov att göra. Processen är omfattande och det är väldigt många parter inblandade, men under tiden som processen pågår kan kan både du och jag göra en hel del för att bidra. 

För klimatkrisen är verklig, det räcker med att titta på fakta och forskning. 

Så här kan du och jag bidra

Åk kollektivt eller tillsammans 

Undvik plast så långt det är möjligt 

Handla second hand och på loppisar

Byt till Led-belysning både ute och inne 

Dra ur Ipad- och mobilladdare ur väggen

Samla upp överflödigt vatten och återanvänd

Tina och värm mat och dryck i mikrovågsugnen  

Stäng av stand-by-läget på hushållets apparater 

Ta för vana att ta korta duschar istället för långa bad

Nyttja vattenkokaren för att koka upp vatten till pasta mm. 

Fyll disk- respektive tvättmaskinen innan du kör igång dem 

Fler klimatsmarta val

Vi har alla ett ansvar när det gäller byggnation, renovering och upprustning, något som inte minst gäller för företag som verkar inom byggbranschen. Men även på individnivå går det att påverka, bland annat genom att välja miljövänliga och hållbara material. Men också genom att ta hand om sådant som blir över. 

När det gäller hanteringen av restprodukter, såsom lack, färg, spillbitar, limrester, lösningsmedel etcetera, är det oerhört viktigt att dessa tas om hand på ett korrekt sätt. Det vill säga att de inte hamnar bland hushållssoporna eller i avloppet!

I samma sekund som du sköljer ur ett färgtråg eller en pensel i handfatet rinner rester av färg och andra starka medel ut i dagvattnet och bidrar till vattenföroreningar. På så vis bidrar du inte till ett klimatsmart samhälle. 

Gör så här istället

Samla ihop alla rester och kör dem till en miljöstation i närheten av din bostad. Vet du inte vart du hittar en miljöstation kan du med all säkerhet hitta information på kommunens hemsida.